Autres

Pepper est membre de :   

The European Society of Toxicology in Vitro (ESTIV)

Federation of European Toxicologists & European Societies of Toxicology (EUROTOX)